Filtrera produkter

Ett tryggare liv med hemlarm

Att sova gott och tryggt om natten är något som alla människor behöver för att må bra. Att kunna leva i säkerhet i sitt hem är en rättighet men inte en självklarhet. I dagens Sverige ökar inbrotten som sker i villor och lägenheter konstant. Av dessa är det väldigt få som klaras upp av polisen. Genom att installera ett hemlarm så minskas riskerna att utsättas för dessa typer av brott.

Olika åtgärder för att förhindra inbrott

Det finns olika knep att använda för att minska riskerna för att utsättas för ett inbrott. Timer är ett av alla hjälpmedel som finns i jakten för att hålla tjuvarna borta. En påslagen radio och lysande lampor skrämmer iväg de flesta oinbjudna gäster då timern jobbar vid eventuell utlandsvistelse eller annan orsak då hemmet står tomt en längre tid. Grannsamverkan är en åtgärd som finns på flera orter och skyltar brukar annonsera att tjuvarna bör hålla sig i skinnet. Att avbeställa morgontidningen eller att be grannen tömma postlådan är två andra klassiska åtgärder. Dock är det som har visat sig vara mest effektivt i kampen mot bovarna varit att installera ett hemlarm. Bara dekalerna som visar att ett hemlarm existerar har gett positiva effekter i avskräckande syfte och fått de kriminella att avstå den tänkta olagliga handlingen.

 

Installation

Det finns många typer av hemlarm på marknaden och lika många tillvägagångssätt om hur installationen av larmet sker. Många väljer att installera sina larm själva och ofta medföljer utförliga manualer om förfarandet. Skulle det krävas extra hjälp har de olika bolagen ofta en telefonsupport med personliga handläggare som hjälper till att svara på diverse frågor. Vissa vaktbolag erbjuder även besiktning av hemmet för att kunna rekommendera vilket typ av larm som passar och hjälper senare även till att installera larmet.

 

En billig försäkring

Hemlarm finns i alla prisklasser och oavsett vilket som väljs bör man kolla så den är CE-märkt. Svenska stöldskyddsföreningen har godkänt flera av de hemlarm som finns ute på marknaden. Införskaffas ett av försäkringsbolaget godkänt larm finns möjligheter att minska kostnaden på hemförsäkringen. Larmet kommer med andra ord att betala sig själv i längden. Att dessutom kunna leva ett tryggt liv med vetenskap om att ens hem, ägodelar och sig själv är skyddade är ovärderligt.